kth_logo.gif

Artikel

Streamwise scaling of streaks in boundary layers subjected to free-stream turbulence

Författare: Lundell, F., Alfredsson, P.H.
Dokumenttyp: Artikel
Tillstånd: Publicerad
Tidskrift: Phys. Fluids
Volym: 16   1814-1817
År: 2004

Abstract