kth_logo.gif

Artikel

Nonlinear Acoustics Equations to Third Order. New Stabilization of the Burnett Equations

Författare: Söderholm,  L. H. S.
Dokumenttyp: Konferens
Tillstånd: Publicerad
Tidskrift: Mathematical Modelling of Wave Phenomena
Volym: 2   214-221
År: 2006

Abstract