kth_logo.gif

Artikel

Experimental investigation of the turbulence in the separating flow in a plane asymmetric diffuser

Författare: Törnblom, O., Lindgren, B., Johansson, A.V.J.
Dokumenttyp: Konferens
Tillstånd: Accepterad
Tidskrift: Turbulence and Shear Flow Phenomena - 3
Volym:   
År: 2003

Abstract