kth_logo.gif

Artikel

Derivation and investigation of a new explicit algebraic model for the passive scalar flux

Författare: Wikström, P.M, Wallin, S.W., Johansson, A.V.J.
Dokumenttyp: Artikel
Tillstånd: Publicerad
Tidskrift: Phys. Fluids
Volym: 12   688-702
År: 2000

Abstract