kth_logo.gif

Artikel

On the evolution of localized disturbances in laminar flows.

Författare: Henningson, D.S.H., Johansson, A.V.J., Lundbladh, A.
Dokumenttyp: Konferens
Tillstånd: Publicerad
Tidskrift: Laminar Turbulent Transition (Eds. Michel, R., Arnal, D.), Springer
Volym:    279-284
År: 1990

Abstract