kth_logo.gif

Artikel

Stagnation Line Adjustment in Flat-Plate Experiments via Test-Section Venting

Författare: Ferro, M., Downs, R. S., Fransson, J. H. M.
Dokumenttyp: Artikel
Tillstånd: Publicerad
Tidskrift: AIAA Journal
Volym: 53   pp. 1112-1116
År: 2015

Abstract

http://dx.doi.org/10.2514/1.J053603