kth_logo.gif

Artikel

An explicit algebraic subgrid stress model for LES of rotating flows

Författare: Marstorp, L..M., Brethouwer, G.B., Johansson, A.V.J.
Dokumenttyp: Konferens
Tillstånd: Publicerad
Tidskrift: Proc. 18ème Congrés Francais de Mecanique,
Volym:   
År: 2007

Abstract