kth_logo.gif

Artikel

LES of spatial transition in plane channel flow

Författare: Schlatter, P., Stolz, S., Kleiser, L.
Dokumenttyp: Konferens
Tillstånd: Publicerad
Tidskrift: Turbulence and Shear Flow Phenomena - 4
Volym:    419-424
År: 2005

Abstract