kth_logo.gif

Artikel

Testing method for objective evaluation of cross-country ski pole shafts

Författare: Swarén, M.S., Eriksson,  , Holmberg, , Therell, 
Dokumenttyp: Artikel
Tillstånd: Publicerad
Tidskrift: Sports Technology
Volym: 16   255-264
År: 2013

Abstract