kth_logo.gif

Artikel

Evolution of an isolated turbulent trailing vortex

Författare: Wallin, S.W., Girimaji, S.S.
Dokumenttyp: Artikel
Tillstånd: Publicerad
Tidskrift: AIAA Journal
Volym: 38   657-665
År: 2000

Abstract