kth_logo.gif

Artikel

Direct numerical simulationis of non-isothermal and reacting wall-jets

Författare: Pouransari, Z., Velter, G.V., Ahlman, D.A., Brethouwer, G.B., Johansson, A.V.J.
Dokumenttyp: Konferens
Tillstånd: Publicerad
Tidskrift: Turbulence and Shear Flow Phenomena - 6
Volym:    947-952
År: 2009

Abstract