kth_logo.gif

Artikel

Different explicit algebraic Reynolds stress model representations and their predictions of fully developed turbulent rotating pipe flow

Författare: Grundestam, O.G., Wallin, S.W., Johansson, A.V.J.
Dokumenttyp: Konferens
Tillstånd: Publicerad
Tidskrift: Turbulence and Shear Flow Phenomena - 4
Volym:   
År: 2005

Abstract