kth_logo.gif

Artikel

Organic Growth Theory for Corporate Sustainability

Författare: Karnama, A., Vinuesa, R.
Dokumenttyp: Artikel
Tillstånd: Publicerad
Tidskrift: Sustainability
Volym: 12   8523
År: 2020

Abstract