kth_logo.gif

Artikel

Linear instabilities and recurring bursts of turbulence in rotating channel flow simulations

Författare: Brethouwer, G.B.
Dokumenttyp: Artikel
Tillstånd: Publicerad
Tidskrift: Physical Review Fluids
Volym: 1   054404
År: 2016

Abstract