kth_logo.gif

Artikel

An experimental investigation of the response of hot-wire X-probes in shear flows

Författare: Talamelli, A., Westin, K.J.A., Alfredsson, P.H.
Dokumenttyp: Artikel
Tillstånd: Publicerad
Tidskrift: Exp. in Fluids
Volym: 28   425-435
År: 2000

Abstract