kth_logo.gif

Artikel

Optimal Disturbances and Bypass Transition in Boundary Layers

Författare: Andersson, P., Berggren, M, Henningson, D.S.H.
Dokumenttyp: Artikel
Tillstånd: Publicerad
Tidskrift: Phys. Fluids
Volym: 11   134-150
År: 1999

Abstract