kth_logo.gif

Artikel

Thermal anemometry

Författare: Örlü, R., Vinuesa, R.
Dokumenttyp: Bok
Tillstånd: Publicerad
Tidskrift: In: Experimental Aerodynamics (Editors: Discetti, S. and Ianiro, A.). CRC Press Taylor & Francis Group
Volym:   
År: 2017

Abstract