kth_logo.gif

Artikel

Evaluation of high-pass filtered eddy-viscosity models for large-eddy simulation of turbulent flow

Författare: Schlatter, P., Stolz, S., Kleiser, L.
Dokumenttyp: Artikel
Tillstånd: Publicerad
Tidskrift: J. Turbulence
Volym: 6(5)   1-21
År: 2005

Abstract