kth_logo.gif

Artikel

Editors for special Issue in Flow, Turbulence and Combustion

Författare: Bottaro, A., Mauss, J., Henningson, D.S.H.
Dokumenttyp: Artikel
Tillstånd: Publicerad
Tidskrift: Flow, Turbulence and Combustion, Kluwer
Volym: 65, 3-4  
År: 2000

Abstract