kth_logo.gif

Artikel

Patterned surface roughness for passive transition delay

Författare: Downs, R. S., Fransson, J. H. M.
Dokumenttyp: Konferens
Tillstånd: Publicerad
Tidskrift: Bulletin of the American Physical Society
Volym: 58  
År: 2013

Abstract