kth_logo.gif

Artikel

On the application of the Briggs’ and steepest-descent methods to a boundary-layer flow

Författare: Lingwood, R. J.
Dokumenttyp: Artikel
Tillstånd: Publicerad
Tidskrift: Stud. Appl. Maths
Volym: 98   213-254
År: 1997

Abstract