kth_logo.gif

Artikel

Localized secondary instabilities of velocity streaks in plane channel flow

Författare: Lundell, F.
Dokumenttyp: Konferens
Tillstånd: Publicerad
Tidskrift: Turbulence and Shear Flow Phenomena - 2
Volym:   
År: 2001

Abstract