kth_logo.gif

Artikel

Nonlocal and local instability analysis of hypersonic flows.

Författare: Simen, M., Hein, S., Bertolotti, F., Wendt, V., Hanifi, A., Henningson, D.S.H.
Dokumenttyp: Konferens
Tillstånd: Publicerad
Tidskrift: Laminar-Turbulent Transition (Ed. Kobayashi, R.), Springer
Volym:    147-154
År: 1995

Abstract