kth_logo.gif

Artikel

Derivation of curvature terms of linear stability perturbation equations in compressible flow.

Författare: Henningson, D.S.H., Sedin, Y.
Dokumenttyp: Artikel
Tillstånd: Publicerad
Tidskrift: European laminar flow investigation, technical report no. 62.
Volym:   
År: 1993

Abstract