kth_logo.gif

Artikel

Experimental determination of self-similarity constant for converging cylindrical shocks

Författare: Kjellander, M. K., Tillmark, N.T., Apazidis, N.
Dokumenttyp: Artikel
Tillstånd: Publicerad
Tidskrift: Physics of fluids
Volym: 23   116103
År: 2011

Abstract