kth_logo.gif

Artikel

Secondary threshold amplitudes for sinuous streak breakdown

Författare: Cossu, C., Brandt, L.B., Bagheri, S., Henningson, D.S.H.
Dokumenttyp: Artikel
Tillstånd: Publicerad
Tidskrift: Phys. Fluids
Volym: 23   074103
År: 2011

Abstract