kth_logo.gif

Artikel

Large Eddy Simulation of Mixing in an Impinging Jet

Författare: Revstedt, J., Gullbrand, J., Guillard, F., Fuchs, L.F., Trädgårdh, C.
Dokumenttyp: Konferens
Tillstånd: Okänd
Tidskrift: Proc. of 4th ECCOMAS Computational Fluid Dynamics Conference
Volym:   
År: 1998

Abstract