kth_logo.gif

Artikel

Experimental and theoretical stability investigations of plane liquid jets.

Författare: Söderberg, D., Alfredsson, P.H.
Dokumenttyp: Artikel
Tillstånd: Publicerad
Tidskrift: Eur. J. Mech./Fluids
Volym: 17   689-737
År: 1998

Abstract