kth_logo.gif

Artikel

Effect of fibres on laminar-turbulent transition and turbulent scales

Författare: Lundell, F., Söderberg, D., Storey, S.
Dokumenttyp: Konferens
Tillstånd: Accepterad
Tidskrift: Advances in Papermaking
Volym:   
År: 2005

Abstract