kth_logo.gif

Artikel

Computational simulation of transitional and turbulent shear flows

Författare: Schlatter, P., Stolz, S., Kleiser, L.
Dokumenttyp: Konferens
Tillstånd: Publicerad
Tidskrift: Progress in Turbulence
Volym: 101   pp. 207-214
År: 2005

Abstract