kth_logo.gif

Artikel

On anistropic subgrd modeling in large eddy simulations.

Författare: Zahrai, S., Bark, F.H., Karlsson, R.I.
Dokumenttyp: Artikel
Tillstånd: Inskickad
Tidskrift: European Journal of Mechanics B/Fluids
Volym:   
År: 1993

Abstract