kth_logo.gif

Artikel

On streak breakdown in bypass transition

Författare: Schlatter, P., Brandt, L.B., De Lange, H. C., Henningson, D.S.H.
Dokumenttyp: Artikel
Tillstånd: Publicerad
Tidskrift: Phys. Fluids
Volym: 20   101505
År: 2008

Abstract