kth_logo.gif

Artikel

Systems with a preferred spin direction

Författare: Nordmark, A., Essén, H.
Dokumenttyp: Artikel
Tillstånd: Publicerad
Tidskrift: Proc. R. Soc. Lond. A
Volym: 455   933-941
År: 1999

Abstract