kth_logo.gif

Artikel

Global three-dimensional optimal disturbances in the Blasius boundary-layer flow using time-steppers

Författare: Monokrousos, A M, Åkervik, E.Å., Brandt, L.B., Henningson, D.S.H.
Dokumenttyp: Artikel
Tillstånd: Publicerad
Tidskrift:
Volym: 650   181-214
År: 2010

Abstract