kth_logo.gif

Artikel

Modal and non-modal stability of particle-laden channel flow

Författare: Klinkenberg, J., De Lange, H. C., Brandt, L.B.
Dokumenttyp: Artikel
Tillstånd: Publicerad
Tidskrift: Phys. Fluids
Volym: 23   064110
År: 2011

Abstract