kth_logo.gif

Artikel

Linear optimal control applied to instabilities in spatial boundary layers.

Författare: Högberg, M., Henningson, D.S.H.
Dokumenttyp: Artikel
Tillstånd: Publicerad
Tidskrift: J. Fluid Mech.
Volym: 470   151-179
År: 2002

Abstract