kth_logo.gif

Artikel

Transition to turbulence delay using miniature vortex generators – AFRODITE –

Författare: Fransson, J. H. M., Shahinfar, S., Sattarzadeh, S. S., Talamelli, A.
Dokumenttyp: Artikel
Tillstånd: Publicerad
Tidskrift: Progress in Turbulence and Wind Energy IV, Springer Proceedings in Physics, Proceedings of the iTi Conference in Turbulence 2010
Volym: 149   65. DOI: 10.1007/978-3-319-01860-7_12
År: 2014

Abstract