kth_logo.gif

Artikel

Experimental study of turbulent spot evolution in the ASBL

Författare: Fransson, J. H. M.
Dokumenttyp: Konferens
Tillstånd: Publicerad
Tidskrift: 7th Eur. Fluid Mech. Conf. EFMC7, Manchester, 14-18 Sept. 2008.
Volym:    104
År: 2008

Abstract