kth_logo.gif

Artikel

Stability and transition in shear flows

Författare: Schmid, P.J., Henningson, D.S.H.
Dokumenttyp: Bok
Tillstånd: Publicerad
Tidskrift: Springer
Volym:   
År: 2001

Abstract