kth_logo.gif

Artikel

Book review: Hydronamics of suspensions.

Författare: Bark, F.H.
Dokumenttyp: Artikel
Tillstånd: Publicerad
Tidskrift: J. Fluid Mech.
Volym: 290   406-408
År: 1995

Abstract