kth_logo.gif

Artikel

Simulation strategies for the Food-and-Drug-Administration nozzle using Nek5000

Författare: Sánchez Abad, N., Vinuesa, R., Schlatter, P., Andersson, M., Karlsson, M.
Dokumenttyp: Artikel
Tillstånd: Publicerad
Tidskrift: AIP Advances
Volym: 10   025033
År: 2020

Abstract