kth_logo.gif

Artikel

Investigation of fluid particle dispersion in stably stratified turbulence

Författare: Brethouwer, G.B., Lindborg, E.
Dokumenttyp: Konferens
Tillstånd: Publicerad
Tidskrift: Turbulence and Shear Flow Phenomena - 6
Volym:    1160-1165
År: 2009

Abstract