kth_logo.gif

Artikel

Localized edge states in plane Couette flow

Författare: Duguet, Y., Schlatter, P., Henningson, D.S.H.
Dokumenttyp: Artikel
Tillstånd: Publicerad
Tidskrift: Physics of Fluids
Volym: 21   111701
År: 2009

Abstract