kth_logo.gif

Artikel

Drainage and attenuation capacity of particulate aqueous foams

Författare: Britan, A.B., Liverts, M., Ben-Dor, G.
Dokumenttyp: Konferens
Tillstånd: Publicerad
Tidskrift: Proc. 26th International Symposium on Shock Waves, July 15-20, 2007, Göttingen
Volym:   
År: 2007

Abstract