kth_logo.gif

Artikel

Instability of thin circular membranes subjected to hydro-static loads

Författare: Zhou, Y.Z., Nordmark, A., Eriksson, 
Dokumenttyp: Artikel
Tillstånd: Accepterad
Tidskrift: International Journal of Non-linear Mechanics
Volym:   
År: 2015

Abstract