kth_logo.gif

Artikel

EDQNM and DNS - Comparative calculations.

Författare: Lindborg, E., Hallbäck, M., Burden, A.D.
Dokumenttyp: Artikel
Tillstånd: Publicerad
Tidskrift: Appl. Sci. Res.
Volym: 51  
År: 1992

Abstract