kth_logo.gif

Artikel

High-pass filtered eddy-viscosity models for LES

Författare: Stolz, S., Schlatter, P., Meyer, D. W., Kleiser, L.
Dokumenttyp: Konferens
Tillstånd: Publicerad
Tidskrift: Direct and Large-Eddy Simulation V
Volym:    pp. 81-88
År: 2004

Abstract