kth_logo.gif

Article

Incidenter i fysikens historia

Authors: Essén, H.
Document Type: Report
Pubstate: Published
Journal: Folkvett (organ för Föreningen Vetenskap och Folkbildning)
Volume: 2007 3   33 - 52
Year: 2007

Abstract

Vetenskapshistoria om fysik. Misslyckanden, sidospår och framgångar.