kth_logo.gif

Article

Reduktionism och andra ismer

Authors: Essén, H.
Document Type: Report
Pubstate: Published
Journal: Folkvett (organ för Föreningen Vetenskap och Folkbildning)
Volume: 2009, no 4   28 - 39
Year: 2009

Abstract

Popular science, philosophy of science, in Swedish. Definitions of reductionism, its history, its current status, and its reputation.