kth_logo.gif

Article

Vetenskapen och evighetsmaskinerna (Science and perpetual motion machines; in swedish).

Authors: Essén, H.
Document Type: Article
Pubstate: Published
Journal: Folkvett (organ för Föreningen Vetenskap och Folkbildning)
Volume: no 2   4-13
Year: 1994

Abstract

Science and perpetual motion machines. How scientific knowledge rules out the existence of perpetual motion machines. In Swedish.